English

Tŷ Crempog

Mae ein caffi a tŷ crempog yn gwasanaethu bwyd cartref blasus gan gynnwys crempogau melys a sawrus gydag ystod o topins, llenwadau a sawsiau. Rydym hefyd yn gwasanaethu ystod o opsiynau di-glwten, di-laeth a fegan.

Amseroedd Agor

Rydym Ar GAU ar hyn o bryd. Byddwn AR AGOR ar gyfer Dydd Mawrth Ynyd (Dydd Crempog) ar y 13eg o Chwefror, 2024 ond byddwn ar gau eto yn syth ar ôl nes bydd rhybudd pellach.

Dydd Llun - Ar Gau

Dydd Mawrth - Ar Gau

Dydd Mercher - Ar Gau

Dydd Iau - Ar Gau

Dydd Gwener - Ar Gau

Dydd Sadwrn - Ar Gau

Dydd Sul - Ar Gau

Ffôn

01248 850977

Ebost

info@tyddynmon.co.uk

Facebook

tyddynmon

Twitter

tyddynmon

Crempog

Crempog

Crempog