Walk

 

1st of November at 6.30pm

1af Tachwedd am 6:30 yr hwyr

Come and join us for a† walk around Tyddyn MŰn farm† and a chance to meet some of the ghosts of Anglesey!†

Come prepared with a torch and waterproof† clothing as most of the walk will be outdoors.

Children† are welcome but must be accompanied by an adult.

 

Dewch i ymuno ni am daith o amgylch fferm Tyddyn MŰn a chael cyfle i gwrdd rhai o ysbrydion Mon
 Dewch yn barod gyda golau a dillad glaw gan y bydd rhan fwyaf or daith yn digwydd yn yr awyr agored.
 Croesawir plant ond yn nghwmpeini oedolyn.

 

Tickets† are £6 per adult and £4 per child

includes a hotdog and a drink.

 

Ticedi £6 i† oedolion a £4 i blant

gan gynnwys cwn poeth a diod.

 

For more information please contact† Rhiannon Williams on:

info@tyddynmon.co.uk/ 01248 410580† ext 6

Tyddyn Mon, Brynrefail, Dulas, Amlwch, LL70 9PQ

Ghost